• Kadry i płace

  • Zarządzanie personelem przedsiębiorstwa wymaga wykonywania wielu rutynowych oraz pracochłonnych czynności. Ciągła zmiana przepisów i regulacji prawa pracy zmusza do śledzenia na bieżąco informacji branżowych, studiowania fachowej prasy. Niezbędna przy tym okazuje się specjalistyczna wiedza, doświadczenie jak również czas. Kadry i płace są bardzo ważnym lecz nie głównym aspektem biznesu przedsiębiorców dlatego powierzając zarządzanie tym elementem profesjonalistom możesz zająć się swoimi strategicznymi działaniami nie martwiąc się o zgodność administracji kadrowej z aktualnymi przepisami i wymaganiami.

    Oferujemy pełen wachlarz usług związanych z zatrudnieniem pracowników. Do podstawowych czynności związanych z zarządzaniem kadrami należą : rozliczanie płac, prowadzenie i przechowywanie akt pracowniczych, wsparcie urzędowe czyli rozliczenia pracowników z ZUS oraz właściwym Urzędem Skarbowym. 

    Do naszych kompetencji należy również między innymi sporządzanie umów, doradztwo w zakresie rozwiązywania spraw pracowniczych oraz nawiązywanie i rozliczanie umów zlecenie i o dzieło.